Thông tin về : Cô 2 Trợ

Là con của : Trần Văn Nề (Trợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Cô 2 Trợ
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh