Thông tin về : Trần Thanh Viên

Là con của : Trần Văn Lư – Trần Thị Trang (vợ)
Thường trú tại: thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT:

Họ tên Trần Thanh Viên
Tên tự (hiệu) Viên
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 11/4/2007