Thông tin về : Trần Thanh Lịnh

Là con của : Trần Văn Lư – Trần Thị Trang (vợ)
Thường trú tại: thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT: 0368157309

Họ tên Trần Thanh Lịnh
Tên tự (hiệu) Lịnh
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 01/02/1995