Thông tin về : Trần Văn Lư – Trần Thị Trang (vợ)

Là con của : Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)
Thường trú tại: thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT: 0987370684

Họ tên Trần Văn Lư – Trần Thị Trang (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 6
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 11/4/1970
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Trần Thanh Lịnh 01/02/1995 Còn sống
2 Trần Thanh Viên 11/4/2007 Còn sống