Thông tin về : Trần Thị Nở – Nguyễn Văn Chiến (chồng)

Là con của : Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)
Thường trú tại: xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Số ĐT:

Họ tên Trần Thị Nở – Nguyễn Văn Chiến (chồng)
Tên tự (hiệu) Nở
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 4
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 196x
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
4 Em Bảo Còn sống
3 Em Cường Còn sống
2 Em Quang Còn sống
1 Nguyễn Văn Thắng – Nguyễn Thị Thăm (vợ) 1987 Còn sống