Thông tin về : Nguyễn Văn Khương

Là con của : Trần Thị Thu – Nguyễn Văn Ba (chồng)
Thường trú tại: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT: 0988002924

Họ tên Nguyễn Văn Khương
Tên tự (hiệu) Khương
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 1985