Thông tin về : Trần Thị Thu – Nguyễn Văn Ba (chồng)

Là con của : Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)
Thường trú tại: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT:

Họ tên Trần Thị Thu – Nguyễn Văn Ba (chồng)
Tên tự (hiệu) Thu
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 195x
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
5 Anh Tùng Còn sống
4 CHị Sương Còn sống
3 Nguyễn Thị Phương 198x Còn sống
2 Nguyễn Văn Khương 1985 Còn sống
1 Nguyễn Văn Thanh – Phan Thị Thu Nga (vợ) 1982 Còn sống