Thông tin về : Trần Thị Nhung – Trần Quang Viễn (chồng)

Là con của : Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)
Thường trú tại: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT:

Họ tên Trần Thị Nhung – Trần Quang Viễn (chồng)
Tên tự (hiệu) Nhung
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 195x
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
7 Anh Thịnh Còn sống
6 CHị Thảo Còn sống
1 Chị Thuỷ Còn sống
2 Chị Thuý Còn sống
4 Chị Yên Còn sống
3 Trần Thị Lâm – * * Yên (chồng) 198x Còn sống
5 Trần Thị Pho 199x Còn sống