Thông tin về : Trần Thị Hoa – Nguyễn Tấn Anh (chồng)

Là con của : Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)
Thường trú tại: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT: 0383182190

Họ tên Trần Thị Hoa – Nguyễn Tấn Anh (chồng)
Tên tự (hiệu) Mười
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 5
Tình trạng Còn sống
Năm sinh 196x
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Em Lài Còn sống
3 Nguyễn Ngọc Ti 200x Còn sống
2 Nguyễn Tấn Vũ – Nguyễn Thị Thuý Diễm (vợ) 24/10/1996 Còn sống