Thông tin về : Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)

Là con của : Trần Văn A (Não) – Trần Thị Áo (vợ)
Thường trú tại: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ)
Tên tự (hiệu) Trần Minh
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 3
Là con thứ 4
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở Thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam