Thông tin về : Bác út Lội

Là con của : Trần Thị Não (Mậu)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác út Lội
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 5
Tình trạng Còn sống
Năm sinh