Thông tin về : Bác 4 Chống

Là con của : Trần Thị Não (Mậu)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác 4 Chống
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 3
Tình trạng Còn sống
Năm sinh
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Anh Lên (2) Còn sống
2 Anh Thanh (5) Còn sống