Thông tin về : Bác 3 Sào

Là con của : Trần Thị Não (Mậu)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác 3 Sào
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 2
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
2 CHị 5 (2) Còn sống
1 Chị Kỳ (2) Còn sống