Thông tin về : Trần Văn A (Não) – Trần Thị Áo (vợ)

Là con của : Trần Văn Bàn – Lương Thị Thời (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn A (Não) – Trần Thị Áo (vợ)
Tên tự (hiệu) Não
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 2
Là con thứ 5
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở Thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
2 Trần Thị Kề (Sỹ) Đã mất
1 Trần Thị Não (Mậu) Đã mất
2 Trần Văn Nề (Trợ) Đã mất
4 Trần Văn Xề (Trần Minh) – Nguyễn Thị Mịch (vợ) Đã mất