Thông tin về : Chị Nhường

Là con của : Trần Thị Kiểm (Bong)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Chị Nhường
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 8
Tình trạng Còn sống
Năm sinh