Thông tin về : Trần Thị Kiểm (Bong)

Là con của : Trần Văn Lăng (Kiểm) – Mai Thị Hết (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Thị Kiểm (Bong)
Tên tự (hiệu) Bong
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Anh Bong Còn sống
4 Anh Hận Còn sống
3 Anh Lân Còn sống
7 Anh Tám Còn sống
6 Anh Thiệp Còn sống
2 Chị Bứng Còn sống
5 Chị Hờn Còn sống
8 Chị Nhường Còn sống