Thông tin về : Trần Văn Tuần (Thượng Tuần) – Trần Thị Hiên (vợ)

Là con của : Trần Văn Lăng (Kiểm) – Mai Thị Hết (vợ)
Thường trú tại: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn Tuần (Thượng Tuần) – Trần Thị Hiên (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 2
Tình trạng Đã mất
Năm sinh 1934
Năm mất 2014
Hưởng thọ 81
An táng ở Thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
2 Trần Công Lý – Nguyễn Thị Thiểu (vợ) Còn sống
1 Trần Thị Lệ – Nguyễn Văn Chinh (chồng) Còn sống