Thông tin về : Trần Văn Mẹo – Võ Thị Luông (vợ)

Là con của : Trần Văn Bàn – Lương Thị Thời (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn Mẹo – Võ Thị Luông (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 2
Là con thứ 4
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở Thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
4 Trần Văn Chạy (Thương) Đã mất
2 Trần Văn Lăng (Kiểm) – Mai Thị Hết (vợ) Đã mất
1 Trần Văn Liễu (Lo) Đã mất
3 Trần Văn Vụ (Xe) Đã mất