BỔ SUNG THÔNG TIN TỪNG THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Mỗi thành viên gia đình nếu chưa có thông tin đầy đủ thể hiện trên GIA PHẢ, đề nghị thành viên cung cấp thông tin cụ thể như sau để cập nhật trên GIA PHẢ: Họ và tên Tên thường...

RƯỚC ÔNG BÀ VỀ ĂN TẾT

Thời gian: ngày 30 tháng chạp âm lịch hàng năm (nếu tháng thiếu thì ngày 29 tháng chạp); Địa điểm: nhà ông Trần Văn Tuấn – Tổ 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam