THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC
Ông:           Trần Văn Tuấn
Địa chỉ:      Tổ 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0935.813.168
Email:        tuannct62@gmail.com