BỔ SUNG THÔNG TIN TỪNG THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Mỗi thành viên gia đình nếu chưa có thông tin đầy đủ thể hiện trên GIA PHẢ, đề nghị thành viên cung cấp thông tin cụ thể như sau để cập nhật trên GIA PHẢ:

  1. Họ và tên
  2. Tên thường gọi
  3. Ngày / tháng / năm sinh
  4. Địa chỉ thường trú
  5. Số điện thoại
  6. Ảnh chân dung

Thông tin gửi về:

  1. Email: thanhtu.eqn@gmail.com
  2. Facebook: https://www.facebook.com/tranthanhtu0962001001
  3. Zalo: số điện thoại kết bạn: 0962001001 – Tên Zalo: Trần Thanh Tú

Các thành viên gia đình đã có thông tin, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi thông tin cũng có thể cung cấp thông tin để cập nhật lại thông tin trên GIA PHẢ:

Trân trọng !